STATİSTİKA

Elektron imza sertifikatlarının satışı və istifadəsi

ELEKTRON İMZA SERTİFİKATLARI

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən vətəndaşlara, dövlət qurumlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə e-imza və autentifikasiya sertifikatları təqdim edilir. 2019-cu il ərzində dövlət qurumlarına 21402, hüquqi şəxslərə 6374, sahibkarlara 3986, fiziki şəxslərə isə 8318 SİMA Token sertifikatı verilmişdir. Ümumilikdə isə 2019-ci il ərzində 40 mindən artıq SİMA Token sertifikatı təqdim edilmişdir. Qeyd edəki ki, 2011-ci ildən 2019-cu ilin sonuna qədər təqdim edilən sertifikat sayi 203010-dan artıqdır. Aşağıda 2011-ci ildən 2019-cu ilin sonuna qədər SİMA Token daşıyıcı sayı təsvir olunub:

ELEKTRON İMZADAN İSTİFADƏ TRANZAKSİYASI

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən əldə edilən sertifikatların sayı artdıqca həmin sertifikatdan istifadə tranzaksiyalarının sayı da artır. Autendifikasiya və imzalama preseslerinin illər üzrə sayı ətraflı şəkildə cədvəllərdə təsvir olunmuşdur

Hakimiyyət Orqanları Mərkəzləri

Vətəndaş və Biznes Orqanları Mərkəzi

ASAN İMZA SERTİFİKATLARI

Asan İmza Sertifikat Xidmətləri Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzindən akreditasiya olunub.Vergilər Nazirliyinin Asan İmza Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən verilmiş sertifikatların statistikası aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Dövr Verilmiş ser. sayı 'Şəxsi' ser. sayı 'İş' ser. sayı 'Dövlət bələdiyyə' ser. sayı
IV/2017 38459 20036 17418 1005
Cəmi 404644 203836 188011 12797