ELEKTRON İMZA NECƏ İŞLƏYİR?

Elektron imza işləmə prinsipi

Göndəriləcək məlumat

İstənilən formatda və sayda olan faylları imzalamaq mümkündür.

İmzalanmış məlumat

İmzalanmış məlumat .edoc formatında saxlanılır.

Layer 1

İmzalanmış məlumat

İmzalanmış məlumat .edoc formatında saxlanılır.

Deşifrələmə funksiyası

.edoc sənədində olan şifrələnmiş məlumat , müəyyən olunmuş alqoritm vasitəsilə deşifrələnir.

Deşifrələmə funksiyası

.edoc sənədində olan şifrələnmiş məlumat , müəyyən olunmuş alqoritm vasitəsilə deşifrələnir.

Heş funksiya

Göndərilən məlumat Heş funksiyanın köməyi ilə sıxılaraq müəyyən ölçüyə gətirilir.

Şifrələmə funksiyası

Heş funksiydan alınan məlumat müəyyən olunmuş alqoritm vasitəsilə şifrələnir və etibarlı şəkildə saxlanılır.

Heş alqoritm

.edoc sənədində olan göndəriləcək məlumat Heş funksiyanın köməyi ilə sıxılaraq müəyyən ölçüyə gətirilir.

TƏSDİQLƏNMƏ

Deşifrələnmiş məlumatla Heşlənmiş məlumat eyniləşdirilir, uyğun olduğu təqdirdə qarşı tərəfə uğurla çatdırılır.